Stovyklų Atmintinė » Stovyklos taisyklės

2023 m. VšĮ „Tobulėjimas“ organizuojamų

vaikų vasaros stovyklų  taisyklės

 

Vaikas, pažeidęs šias taisykles, gali būti išsiųstas namo, negrąžinant už stovyklą sumokėtų pinigų !

 

 

STOVYKLAUTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 1. Stovyklos metu laikytis drausmės bei vadovų nurodymų;
 2. Laikytis programoje nustatytos dienotvarkės;
 3. Dalyvauti užsiėmimuose;
 4. Kiekviena stovykloje paimta priemonė turi būti grąžinta į vietą;
 5. Stovyklos metu nerūkyti;
 6. Stovyklos metu nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotinių, psichotropinių bei kitų svaiginančių medžiagų;
 7. Nevartoti energetinių gėrimų  ir kitų žalingų gėrimų;
 8. Nevalgyti traškučių, nelukštenti saulėgrąžų;
 9. Neišeiti iš stovyklos teritorijos be vadovų leidimo;
 10. Be vadovo leidimo draudžiama eiti į kitas patalpas (į draugų patalpas);
 11. Be vadovo leidimo neiti prie vandens telkinių, upės. Nesimaudyti upėje be stovyklos vadovų leidimo ir priežiūros;
 12. Saugoti savo sveikatą bei nekenkti kitiems;
 13. Susirgus ar susižeidus, nedelsiant pranešti vadovui;
 14. Negalima keiktis ar nepagarbiai kalbėti;
 15. Nepadorus elgesys draudžiamas;
 16. Nedaryti moralinės arba fizinės žalos sau ir kitiems vaikams (grasinimai, įžeidinėjimai, patyčios, vagystės, muštynės ir kt.);
 17. Atlyginti vasaros stovyklos metu Organizatoriui ar/ir kitiems stovyklos dalyviams padarytą žalą;
 18. Nešiukšlinti;
 19. Nelaužyti žalių medelių,
 20. Netriukšmauti nuo 23.00 iki 08.00 val.

Į stovyklą vežtis DRAUDŽIAMA:

 1. Alkoholinius gėrimus, tabako gaminius, narkotikus ir kitas svaiginamąsias, psichotropines, narkotines medžiagas;
 2. Nereikalingus vaistus;
 3. Energetinius gėrimus ir kitus žalingus gėrimus;
 4. Traškučius, saulėgrąžas;
 5. Gyvūnus, paukščius;
 6. Brangius daiktus;
 7. Sprogstamąsias medžiagas, ginklus;

 

TĖVŲ ARBA GLOBĖJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 1. Atlyginti Organizatoriui nuostolius, jei jų vaikas stovyklos metu savo veiksmais padarytų žalos Organizatoriui ar/ir kitiems stovyklos dalyviams.
 2. Pasiimti vaiką iš stovyklos, jei vaikas yra išsiunčiamas iš stovyklos.
 3. Stovyklautojas į Stovyklą privalo atvykti pirmąją pamainos dieną  nuo 10.00 iki  15.00 val. (jei vėluosite, informuokite).Paskutinę stovyklos dieną 13 val. vyks stovyklos uždarymas, Išvykimas iš stovyklos  iki 15.00 val. 
 4. Vaikui turint specifinių poreikių (sveikatos, kalbos, bendravimo ar pan.), būtina informuoti stovyklos vadovybę, bei priskirtą vadovą iš anksto.