Stovyklų Atmintinė » Atmintinė tėveliams

2023 M. VšĮ “Tobulėjimas” VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ

ATMINTINĖ TĖVELIAMS, GLOBĖJAMS

 

 1. Raštu pateikti stovyklos vadovo įgaliotam asmeniui informaciją apie vaiko profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu, vaiko dalyvavimas stovyklos organizuojamose veiklose gali turėti įtakos jo sveikatai.
 2. Atvežant vaiką stovyklauti iš užsienio šalių, privaloma pateikti: galiojančio sveikatos draudimo užsienio šalyje dokumento kopiją ir/ar Europos sveikatos draudimo kortelės kopiją (abi dokumento puses).
 3. Stovyklautojas į Stovyklą privalo atvykti pirmąją pamainos dieną  nuo 10.00 iki  15.00 val. (jei vėluosite informuokite stovyklą). Paskutinę stovyklos dieną 13.00 val. vyksta stovyklos uždarymas. Išvykimas iš stovyklos, paskutinę stovyklos diena iki 15.00 val.
 4. Telefoną galima atsivežti į stovyklą, Telefonai surenkami pas vadovus ir duodami po vakarienės (apie puse aštuonių) pabendrauti su artimaisiais ir vėl surenkami.
 5. Maisto (užkandžių, tik ne greitai gendančio) galima atsivežti tik pirmajai dienai, nes pirmąją dieną maitinimas prasidės nuo vakarienės. Kitomis stovyklos dienomis stovyklautojai maisto su savimi negalės turėti. 
 6. Atsižvelgus į Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (tik su tėvelių sutikimais) nuotraukos stovyklos metu bus patalpinamos į facebook paskyrą  „Mes būsime kariai sukarinta-patriotinė vaikų  vasaros stovykla“  Stovyklos metu tėveliai galės matyti vaikų stovyklavimo akimirkas J
 7. Ruošiant stovyklautoją į stovyklą, Tėveliai, atkreipkite dėmesį į oro sąlygas. Jei oras šaltesnis, įdėkite daugiau šiltų rūbelių, šiltas kojines ir kt. Jei oras labai šiltas ir nelietingas, guminių botų dėti nereikia ir panašiai....
 8. Pasikalbėkite su vaiku, kad atvyksite į sukarintą vaikų vasaros stovyklą, kurioje vyrauja drausmė, tvarka ir reikia laikytis stovyklos taisyklių J
 9. Atkreipkite dėmesį, kad užpildant Stovyklos sutartį bus reikalingas stovyklautojo asmens kodas. Asmens kodas reikalingas, kreipiantis pas medikus, jei stovyklos metu stovyklautojas susirgtų ar patirtų traumas. Stovyklautojai nėra apdrausti stovyklos metu, tai paliekame Tėvelių nuožiūrai.
 10. Tėveliai supranta, kad stovyklos programa gali keistis dėl oro sąlygų ir kitų nenumatytų aplinkybių. Užtikriname, kad stovyklos metu veiklos ir užimtumo netrūks J
 11. Jei savo vaiką patikėsite atvežti ar pasiimti iš stovyklos giminėms ar kitiems asmenims, jie privalo pateikti Jūsų raštišką įgaliojimą (laisva forma), kuriame nurodyti įgalioto asmens ir įgaliotojo vardas, pavardė, gimimo data, kontaktiniai tel. Nr.
 12. Stovyklos sutartį (2 egz.) ir sutikimą dėl duomenų apsaugos užsipildykite ir atsivežkite  į stovyklą pirmąją pamainos dieną, pasirašysime vietoje. Jei neturite galimybės atsispausdinti sutarties, tai galėsime užsipildyti vietoje, atvykus pirmąją stovyklos dieną.

Stovyklavietė įsikūrusi prie pušyno ir Ventos upės vingio, adresu Šileliai  1A,  Kuršėnų kaimiškoji seniūnija, Šiaulių rajonas.

 

Stovyklos koordinatės:

 

434264, 6204195
55.967419, 22.947072 (WGS)
55° 58' 2.71", 22° 56' 49.46" (WGS)

 

Map nuoroda:

http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=434152;6204122;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=434154,6204115&z=2000&lrs=vector,stops,zebra